บุรีรัมย์ปลูกดาวเรืองสร้างรายได้ปีละ100ล้านบาท


บุรีรัมย์-เกษตรกรปลูกดาวเรืองส่งขายปากคลองตลาดสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละกว่าร้อยล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.59 เกษตรกรบ้านงามเจริญพัฒนา  ต.หนองไม้งาม  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมกว่า 30 ครัวเรือน ได้หันมาปลูกดอกดาวเรืองสายพันธ์ทองเฉลิม ดอกสีเหลือง และสายพันธ์ศรแดง ดอกสีส้ม ทั้งในที่ดินของตัวเองและเช่าพื้นที่ปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 – 20 ไร่ เก็บดอกส่งขายที่ปากคลองตลาดเป็นแหล่งใหญ่ของจังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไร่ละ 60,000 – 100,000 บาท ต่อการปลูก 1 รอบขึ้นอยู่กับราคารับซื้อของตลาด  ซึ่ง 1 ปีจะสามารถปลูกได้ 4 – 5 รอบ

ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนจากการขายดอกดาวเรืองที่ปลูกในหมู่บ้านปีละกว่า100  ล้านบาททั้งยังช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้าน  และผู้สูงอายุ ได้มีงานทำในหมู่บ้านของตัวเอง จากการรับจ้างตัด และคัดแยกดอกดาวเรืองก่อนจะส่งขายที่ปากคลองตลาดมีรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า10,000 บาทต่อราย สามารถลดปัญหาการอพยพเคลื่อนย้ายไปทำงานต่างถิ่นได้เป็นอย่างดี

นายสมเกียรติ สุทธิศิริ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านงานเจริญพัฒนา กล่าวว่า เมื่อก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านจะมีอาชีพทำนา ปลูกมันสำปะหลัง และยางพารา แต่จากภาวะราคารับซื้อผลผลิตที่ไม่แน่นอนทำให้ชาวบ้านเริ่มหันปรับเปลี่ยนปลูกดอกดาวเรือง เพราะนอกจากจะมีอายุสั้นเพียง 2 เดือนก็สามารถเก็บดอกส่งขายได้แล้ว ทั้งยังปลูกได้ตลอดทั้งปี 4 – 5 รอบอีกด้วย

สำหรับน้ำที่ใช้เพาะปลูกดอกดาวเรืองก็จะอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนเรื่องตลาดก็ไม่มีปัญหามีออเดอร์รับไม่อั้น  โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีความต้องการดอกไม้เพื่อนำไปไหว้พระ และประกอบพิธีต่างๆ ผลผลิตก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ด้านนางบาง  ตระการจันทร์  อายุ 52 ปี  เกษตรกรรายหนึ่ง บอกว่าได้หันมาปลูกดอกดาวเรืองเกือบ 20 ปีแล้ว เนื่องจากสามารถเก็บผลผลิตได้เร็วเพียง 2 เดือนเท่านั้น ประกอบกับมีตลาดรับซื้อไม่จำกัด โดยเฉพาะของตนรายเดียวจะตัดดอกส่งให้พ่อค้าที่ปากคลองตลาดเฉลี่ยวันละ 200,000 – 400,000 ดอก ซึ่งจะมีรายได้จากการปลูกดอกดาวเรืองบนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ส่งขายรอบละกว่า 1 ล้านบาท  หักค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานตัดและคัดดอก รวมถึงต้นทุนในการปลูกก็จะมีกำไรอยู่ 4 – 5 แสนบาท ซึ่งการปลูกดาวเรืองนอกจากจะสร้างรายได้ดีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย

..................................................................
บทความจาก……http://www.posttoday.com/local/northeast/415423ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!(Like)
Previous
Next Post »