ด่วน!! ประกันสังคมเปลี่ยนวิธีเบิกค่าทำฟันแล้ว!!!

พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ดสปส.)ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์(บอร์ดการแพทย์) ของสปส.เสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม(ค่าทำฟัน)ของผู้ประกันตนมาตรา 33 จากปัจจุบันที่เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 300 บาท ปีละ 2 ครั้ง รวมไม่เกินปีละ 600 บาท ปรับเปลี่ยนเป็นให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าทำฟันได้ในครั้งเดียวไม่เกิน 600 บาท หรือจะเลือกเบิกมากกว่าครั้งเดียวต่อปีก็ได้ แต่จำนวนเงินจะไม่เกิน 600 บาทต่อปี

พ.ต.ต.หญิงรมยง กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ประกันตนร้องเรียนว่าการ เบิกค่าทำฟันโดยวิธีการในปัจจุบันไม่คุ้มกับเวลาและค่าเดินทาง อีกทั้งบางคนทำฟันเพียงปีละ 1 ครั้ง ก็เบิกได้แค่ 300 บาท การปรับเปลี่ยนวิธีเบิกเงิน จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเบิกเงินของผู้ประกันตนได้มากขึ้น โดยเมื่อบอร์ดสปส.ให้ความเห็นชอบเรื่องนี้แล้ว บอร์ดการแพทย์ของสปส.จะไปออกประกาศบอร์ดการแพทย์ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคมนี้

.............................................
ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1455616907ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!(Like)
Previous
Next Post »